Tein minäkin Minnan innoittamana tämän testin. Tulokseksi tuli:

PERUSKOULUN PÄÄTTÖTODISTUS


Äidinkieli..................... 9
Englanti....................... 9
Ruotsi........................ 10
Matematiikka.................. 10
Fysiikka ja kemia.............. 9
Biologia ja maantieto......... 10
Historia ja yhteiskuntaoppi.... 6
Uskonto........................ 9
Liikunta ja terveystieto....... 9
Musiikki....................... 9
Kotitalous.................... 10
Käsityö: tekstiilityö......... 10
Kuvaamataito................... 9
Käytös ja huolellisuus......... 9

Keskiarvo.................... 9,1

Ehkä minun olisi pitänyt mennä yliopistoon... Olen paljon enemmän kirjaviisas kuin käytännön ihminen, loppujen lopuksi. =/